Contactvoorkeuren instellen

Licht groen

Surf naar mijn.zas.be en klik op inloggen. Heb je hier hulp bij nodig? Volg de handleiding inloggen.

Ga naar ‘Mijn gegevens’ en kies ‘Contactvoorkeuren’.

Pas je voorkeuren aan. Zet ja bij sms en/of e-mail als je op een van deze manieren verwittigd wilt worden dat er bijvoorbeeld een afspraak aan komt.

Druk ten slotte op ‘Veranderen’.